PLASTIX, s.r.o.

Hviezdoslavova 2
927 01 Šaľa
  Sklad a servis
Dolná 5, 927 01 Šaľa
IČO: 34 126 945
DIČ: 2020374477
IČ DPH: SK2020374477

Obchodný register Okresného súdu Trnava,
oddiel Sro vložka číslo 15971/T
Konateľ Financie, účtovníctvo
Nákup, predaj a servis Servis a sklad