Vysoké nároky na kvalitu práce si vyžadujú dôslednú a systematickú údržbu všetkých komponentov podielľajúcich sa na tvorbe potrubnej siete.

V spolupráci s vyrobcami zariadení sme pristúpili k zriadeniu vlastného servisného strediska, v ktorom realizujeme každoročnú kontrolu stavu zariadenia (podľa §9 Vyhlášky 508/2009 ) a aktualizáciu softvéru a hardvéru podľa pokynov výrobcu.

Naši pracovníci boli vyškolení priamo vo výrobných závodoch a pracujeme s orginálnymi testovacími aparatúrami, ktoré nám dodal výrobca.