Odolnosť termoplastov voči niektorým chemikáliám

Názov chemikálie Konc. % Teplota °C TERMOPLAST TESNENIE
PVC-U PE100 PP-H PVDF PVC-C EPDM FPM PTFE
acetón 100 20 3 2 1 2 3 2 3 1
benzén 100 20 3 2 1 2 3 2 3 1
etylalkohol 96 20 1 1 1 1 1 1 1 1
etylalkohol 96 60 2 2 2 1 2 1 1 1
chloroform 100 20 3 3 2 1 3 3 2 1
peroxid vodíka 50 20 2 1 2 1 1 3 1 1
toluén 100 20 3 2 2 1 3 3 2 1
tetrachlórmetán 100 20 3 3 3 1 3 3 1 1
trichloretylén 100 20 3 3 3 1 3 3 1 1
isopropyl alkohol 100 60 2 1 1 1 1 1 1 1
cyklohexán 100 40 3 1 2 1 3 3 1
etylacetát 100 20 3 1 2 2 3 2 3 1
etylénglykol 100 60 2 1 1 1 1 1 1
hydroxid draselný <60 60 2 1 1 2 1 1
hydroxid sodný 50 40 1 1 1 2 2 1 1
kyselina dusičná 20 40 1 2 2 1 1 1 1
kyselina dusičná 100 20 3 3 3 2 3 3 2 2
kyselina sírová 50 20 1 1 1 1 1 1 1 1
kyselina sírová 96 60 2 3 3 1 2 3 2 2
kyselina octová 80 20 3 2 1 1 2 3 2 1
kyselina chlorečná 20 20 1 2 3 1 1 3 1
chlór plynný 100 20 2 2 3 1 2 3 1 1
chlór kvapalný 100 20 3 3 3 1 3 3 2 1
chlórňan sodný 12,5 20 1 2 2 2 1 2 1 1
chlordioxid 100 20 1 2 1 1 3 1
kyselina soľná 30 20 1 1 1 1 1 1
oxid siričitý 100 60 2 1 1 1 2 3 1
ozón >2 20 1 2 2 1 1 2 1
chlóramín 20 1 1 1 1 1 1 1
čpavok plyn 100 60 1 1 2 2 2 2
čpavok kvapalný 20 1 1 1 3 2 1 2
transformátorový olej 60 2 2 2 1

Vysoká odolnosť

Obmedzená životnosť

Nevhodné použitie

Nie sú dostupné údaje

Ak máte špeciálnu požiadavku, radi Vám spracujeme ponuku podľa Vašej špecifikácie!