Rotačná lúpačka d32 - d225 10 €/deň

Rotačná lúpačka d250 - d710 25 €/deň

Zvárací automat na elektrofúziu     40 €/deň

Zvárací stroj na zváranie „na tupo“

ROWELD P 250B d63-250 125 €/deň

ROWELD P 355B CNC d90-355 155 €/deň

ROWELD P 500B d400-500 185 €/deň

Zariadenie Top Loading 20 €/deň

Prípravok UNITOP 25 €/deň

Stláčacie zariadenie d32 - d63 10 €/deň

Stláčacie zariadenie d75 - d180 35 €/deň

Radi Vám pripravíme optimálne riešenie pre Vašu prácu.