Rotačná lúpačka d32 - d225 10 €/deň

Rotačná lúpačka d250 - d710 25 €/deň

Zvárací automat na elektrofúziu     30 €/deň

Zvárací stroj na zváranie „na tupo“

ROWELD P160B d40 - 160 10 €/deň

ROWELD P 355B d90 - 355 150 €/deň

ROWELD P 355B d355 - 500 180 €/deň

Zariadenie Top Loading 20 €/deň

Prípravok UNITOP 25 €/deň

Stláčacie zariadenie d32 - d63 10 €/deň

Stláčacie zariadenie d75 - d180 35 €/deň

Radi Vám pripravíme optimálne riešenie pre Vašu prácu.