Rúry z HD PE na rozvod plynu a vody - materiál, ktorý Vás presvedčí

Polyetylén HD PE je testovaný v reálnych podmienkach, už viac ako 50 rokov, hlavne v podzemných rúrových systémoch na rozvod vody, plynu, kanalizačných systémoch ako aj v priemyselných rozvodoch.

Presadil sa vlastnosťami materiálu, jednoduchým spracovaním a možnosťou vytvoriť homogénnu sieť.

PE100

Postupnými inováciami technológie výroby sa dospelo k materiálu označovaného PE100, ktorý zaručoval odolnosť voči vnútornému napätiu 10MPa po dobu 50 rokov. Nevýhodou tohto materiálu je nízka odolnosť voči šíreniu pozdĺžnych trhlín ioniciovaných ostfrými predmetmi pôsobiacimi v podzemnom lôžku.

PE100 RC (Resistant to Crack)

Tento materiál má pevnostné vlastnosti rovnaké ako PE100, má však vytvorenú štruktúru, ktorá lepšie odoláva bodovému zaťaženiu a tým zvyšuje svoju odolnosť voč šíreniu pozdĺžnych trhlín. Tento materiál nevyžaduje vytvorenie špeciálneho lôžka pri ukladaní do výkopu, je možné ho zasypať vyťaženou zeminou.

PAS 1075

Materiál označený ako RC, musí spĺňať kritériá špecifikované v predpise PAS 1075 (Publicly Available Specification) „Rúry z PE pre alternatívne techniky uloženia“. Predpis definuje tri možné konštrukcie rúry.

TYP 1

Jednovrstvové homogénne potrubie vyrobené z materiálu PE100 RC v celom priereze. Ukladať sa môže v zeminách triedy rozpojiteľnosti a ťažiteľnosti R5, R6, F, S a G.

TYP 2

Viacvrstvové rúry. Vonkajšia vrstva o hrúbke 10% hrúbky steny má farbu charakteristickú pre médium a slúži na detekciu povrchového poškodenia. Táto vrstva je tiež z materiálu PE 100RC.
Vnútorná vrstva má farbu čiernu a je z materiálu PE 100RC. Vonkajšia vrstva má funkciu hlavne signalizačnú, pri poškodení rúry o viac ako povolených 10% je toto poškodenie zvlášť viditeľné. Obvykle sa nazývajú rúry s ochrannou vrstvou.

TYP 3

Jadro tohto typu rúry je v podstate rúra typu 1, ktorá je opláštená vrstvou z modifikovaného polypropylénu. Funkcia plášťa je chrániť vlastnú rúru pred poškodením pri náročných technológiách relilningu. V ochrannom plášti môže byť integrovaný vodič slúžiaci na vyhľadávanie podzemných potrubí. Obvykle sa nazývajú opláštené rúry.

Ďalšie informácie nájdete v našej brožúre.

Zobraziť brožúru

Ak máte špeciálnu požiadavku, radi Vám spracujeme ponuku podľa Vašej špecifikácie!