Meranie, regulácia

FIP logo

Sortiment dostupných snímačov v dostatočnej miere pokrýva najčastejšie aplikačné oblasti.

Základom snímačov v priamom styku s médiom je samostatná tvarovka, ktorá umožňuje jednoduchú montáž do potrubia, ako aj montáž konkrétneho snímača.

MERANIE PRIETOKU

  • lopatkové prietokomery
  • magnetické prietokomery
  • plavákové prietokomery

MERANIE TEPLOTY

  • odporové teplomery
  • termočlánky

MERANIE pH, VODIVOSTI

  • snímače pH s telesom skleneným, epoxidovým, alebo z RYTONU
  • potenciometrické, induktívne senzory vodivosti

PREVODNÍKY SIGNÁLU

Ak máte špeciálnu požiadavku, radi Vám spracujeme ponuku podľa Vašej špecifikácie!