Meranie, regulácia

FIP logo

Sortiment ovládacích mechanizmov v dostatočnej miere pokrýva najčastejšie aplikačné oblasti.

Ručné ovládanie - páka, koliesko
Pneumatika
Elektropohon
Solemoid

Ak máte špeciálnu požiadavku, radi Vám spracujeme ponuku podľa Vašej špecifikácie!