Tvarovky HDPE s dlhým ramenom

Konštrukčné diely potrubných sietí, pomocou ktorých sa mení smer, vytvára sa nová trasa, ukončuje sa trasa, alebo sa realizuje pripojenie armatúry prípadne iného materiálu.

Tieto prvky sa k rúram pripájajú buď zváraním elektrofúziou, alebo zváraním na tupo (zváraním horúcim telesom).

V systémoch rozvodných plynárenských a vodárenských sietí sa používajú materiály PE100 a PE100 RC v tlakových radách SDR11 až sdr 21.

Štandardné rozmerové rady tvaroviek zodpovedajú rozmerom rúr, pričom ramená tvaroviek majú dĺžku umožňujúcu zváranie elektrofúziou, ale aj na tupo.

Často sa používajú aj tvarovky s krátkym ramenom, ktoré je možné zvárať len na tupo. Tieto typy tvaroviek nie sú v našej štandardnej ponuke, v prípade záujme ich však vieme zabezpečiť.

Kolená

Kolená s uhlom ohybu 30°, 60°a 90°, pričom polomer ohybu je R = d, sa štandardne dodávajú do priemeru 630mm. Prirodzene je možné zabezpečiť aj väčšie rozmery. tlakové rady sú štandardne SDR11 a SDR17.

Oblúky

Okrem kolien sú k dispozícii oblúky 90°, 60°, 45°, 30°, 22° a 11°, pričom polomer ohybu je R = 1,5d.

Ich výhodou je úspora na výkopových prácach a hlavne v prevádzke siete.

Okrem vstrekovaných a ohýbaných oblúkov je možné zabezpečiť aj segmentovo zvárané oblúky, ktoré sú síce cenovo výhodné, ale treba brať do úvahy zvýšený bezpečnostný koeficient (napríklad segmentovo zvárané koleno z materiálu SDR11 sa môže vo vodovodnej sieti použiť len na tlak PN10 a v plynárenstve je takéto koleno nepoužiteľné.

Oblúky možno dodať aj v neštandardom prevedení s presne určeným uhlom odklonu. Štandardné rozmery sú v rozsahu d20 až d 630mm.

Odbočkový T - kus

Ďalšie typy tvaroviek slúžia na vytvorenie odbočiek, ide hlavne o T kusy rovnoramenné (rozmery SDR11 d 20 až d 630, SDR17 d50 až d630) alebo s redukovanou odbočkou. Redukované T kusy sú štandardne v rozsahu d 63/50 až d315/250 v základný tlakových radách SDR11 a SDR17.

Rovnoramenné T kusy dopĺňa sortiment odbočiek 45°, v rozmeroch od d63 až po d110. ďalšie rozmery je možné dodať na osobitnú objednávku.

Redukcie

Odbočky iných dimenzií je možné vytvoriť pomocou širokého sortimentu redukcií, pre SDR11 je to od d25/20 až po d630/560 a pre SDR17 od d50/32 až po d630/560.

Klenuté dná

Uzatváranie vetiev potrubných sietí je možné pomocou kompaktnej tvarovky - klenutého dna, ktoré je možné privariť elektrofúziou, alebo na tupo. Vyrába sa štandardne v triede SDR11 od d20, v triede SDR 17 od d50.

Prírubové spoje

Prírubový spoj sa používa v miestach kde sa požaduje rozoberanie siete, napríklad pri armatúrach, alebo pri prechode z materiálu PE na iný materiál, napríklad oceľ. Potrubná sieš sa v tomto prípade ukončuje lemovým nákružkom s voľnou (otočnou ) prírubou. Táto kombinácia uľahčuje montáž na pevnú prírubu. Spoj funguje na princípe stlačenia elastomérneho tesnenia medzi tesniacimi plochami.

Pre vodu sa využíva tesnenie syntetického kaučuku EPDM (Etylén Propylén Dién Monomer).

Pre plyn je to tesnenie z materiálu NBR (Nitril butadiénový kaučuk)

Dôležitý je tvar vlasného lemového nákružku, hlavne v prípade uzatváracích klapiek musia byť vhodne tvarované.

Lemové nákružky sa vyrábajú v triede SDR11 od d20 až po d900 a v triede SDR17 od d50 až po d900.

Dôležitý je aj správny výber otočnej príruby, pretože rozmerové rady oceľových armatúr a vŕtanie ich pevných prírub nemožno meniť a tak sa musí prispôsobíť otočná príruba na lemovom nákružku.

Prírubový spoj je možné použiť aj na ukončenie trasy, pripojením zaslepovacej príruby.

V našej ponuke využívame oceľové príruby potiahnuté povlakom z polypropylénu. Na osobitné vyžiadanie je možné použiť aj iný povlak, napríklad PVDF.

Ceny a technické údaje

Zobraziť Stiahnuť

Ak máte špeciálnu požiadavku, radi Vám spracujeme ponuku podľa Vašej špecifikácie!