FRIALEN® pre každú situáciu reálne riešenie

friatec logo

FRIALEN® Bezpečnostné elektrotvarovky

Elektrotvarovky FRIALEN® sa používajú na spájanie polyetylénového potrubia elektrofúziou. Pri tomto procese v tvarovke umiestnená vyhrievacia špirála zohreje materiál tvarovky a rúry tak, aby došlo k ich spojeniu. Celý tento proces je automatizovaný a je riadený zváracím automatom.

Elektrotvarovky FRIALEN® sú určené na spájanie rúr z polyetylénu PE-LD, PE50, 63, 80, ako aj najnovších typov PE100, PE RC a zosieťovaného PE Xa.

Konštrukcia tvarovky a jej materiálové prevedenie zabezpečuje potrebnú stabilitu spájaných dielov, takže počas zvárania a chladnutia nie je potrebné používať fixačné prípravky.

Vonkajšia bandáž oceľovým drôtom (pri rozmeroch > 250mm) bráni dilatácii tvarovky v radiálnom smere, čím sa zvyšuje tlak vo zváracej zóne.

Typické oblasti použitia sú potrubné sytémy pre rozvod vody do PN16, pre vykurovacie plyny do PN10, pri teplote 20°C. V priemyselných rozvodoch treba zohľadniť teplotu média.

SPOJKY

Spojky priame v rozmerových radách SDR7,4 - SDR17, rozmerov d20—d1200.

Od priemeru d400 sú vybavené technológiou predohrevu, od priemeru 250mm s vonkajším armovaním.

REDUKCIE

Priame centrické rozmerov d32/20 až d225/160.

KOLENÁ

11° priemer d 110—d225 (jednostraná elektrotvarovka), 30° priemer d90—d225, 45° priemer d32—315, 90° priemer d25—315.

FRIALEN® vždy spoľahlivé spojenie

friatec logo

PRECHODOVÉ TVAROVKY

Slúžia na priame pripojenie kovových častí potrubí, vodárenských armatúr, plynovodných regulátorov.

Vonkajší, alebo vnútorný závit do priemeru 2 1/2", prechod na oceľ, mosadz, bronz, alebo nerez. Priame prechody až do priemer 630/600mm.

UZATVÁRACIE ARMATÚRY

Umožňujú uzatvorenie v priamom smere uzatváracou guľou (d 20 až 225), alebo modifikovaným posúvačom. Na realizáciu prípojok z hlavného rádu sa používa sedlová tvarovka s integrovaným ventilom a navrtávacím mechanizmom, ktorý umožňuje realizovať prípojku pod prevádzkovým tlakom. V prípade potreby umožňuje prípojku trvale uzavrieť. Prípojky je možné realizovať v rozmeroch d50/32 až d400/63.

FRIALEN® Inovatívny, efektívny vždy spoľahlivý

friatec logo

ODBOČKOVÉ TVAROVKY

Slúžia na realizáciu odbočky z hlavného potrubia. Môžu byť vo forme integrovanej odbočky (T kus), alebo sedlovej tvarovky, ktorá sa prevŕta integrovaným, alebo externým navrtávačom Odbočka 90° (T kus). Priebežná časť má monofilárne vinutie, odbočková časť sa zvára samostatnou spojkou (do d75), väčšie rozmery majú v odbočkovej časti integrovanú elektrospojku.

Sedlové odbočky s integrovaným navŕtavačom sa používajú na realizáciu domových prípojok v domenziách d 40/20 až d400/63, s integrovaným ventilom d50/32 až d400/63.

Samostatné sedlové tvarovky umožňujú priame pripojenie ďalšej vetvy potrubia , alebo pomocou ďalších nástrojov realizovať špeciálne práce na potrubí pod prevádzkovým tlakom (ostré prepoje, uzatváracie balóny).

TVAROVKY VEĽKÝCH ROZMEROV

Tvarovky rozmerov väčších ako 225 mm majú isté špecifické vlastnosti, ktoré si nynútili vývoj osobitne konštruovaných tvaroviek. Výsledkom je rozmerová rada VL, ktorá obsahuje hlavné typy - kolená 45°a 90°, rovnoramenné T kusy d250 - 315 mm, T kusy redukované 250/225 až 315/225 a odbočkovú sedlovú tvarovku 400/225 až 1200/400.

Základom je však klinová elektrospojka d315 až 1200mm. Hlavnou výhodou tejto spojky je schopnosť prispôsobiť sa pomerne veľkým rozmerovým odchýlkam spájaných potrubí.

Ak máte špeciálnu požiadavku, radi Vám spracujeme ponuku podľa Vašej špecifikácie!